UZL荂O新S SAULES ZEME JAP翹A

3295.00
Transports:
datums: 06.04.2021 - 18.04.2021
ilgums: 13 dienas
vietu skaits: >7
Ce飋juma apraksts Lejupiel鈊鐃 aprakstu

Pirkt tie餾aist

Lidojums R頶a Stambula Tokija.
Miljonu pils鐃a Tokija. Viens no sen鈑ajiem un sv鐃鈑ajiem budistu temp飅emAssakusa Kannon, 餴nto tic頱as sv鐃n頲a Meidzi, imperatora pils d鈘zi, veikalu ark鈊e Nakamise, Tokijas tornis galvu reibino餾 augstums un pla餫 panor鈓a. Unik鈒a iesp鏹a piedal顃ies jap怛u tradicion鈒aj t鏹as dzer餫nas ceremonij. Niko nacion鈒ais parks un Kegona 鹍enskritums. Skaisti skati uz Jap鈔as sv鐃鈑o kalnu Fudzi. Ovakudani tro饀 ce镳 un Hakones nacion鈒 parka ezeru kru顉s. P鈘brauciens ar lodes vilcienu uz Kioto. Jap鈔as kult鹯as 瘥pulis Kioto. Filozofu taka, t鹝sto餲ad頶 Kijomizu sv鐃n頲a. Apzelt顃ais Kinkakudzi templis un Heian sv鐃n頲a. Jap鈔as pirm galvaspils鐃a Nara, milzu Budas m鈐vieta Todaidzi templis, Naras parks ar Dieva v鐂tne餴em brie㱮em. R頶as sadraudz頱as pils鐃a Kobe. V鐂turisk Himeidzi pils. Jap鈔as tre疴 liel鈑 pils鐃a Osaka.
Lidojums Osaka Stambula R頶a.


Papildu inform鈉ija:

  Vai Jap鈔a k稃st rietumnieciska?

P鐁c ce飋jumu
tie餾aist
IMPRO biroj Mer韊la iel 13-122 R頶: n鈉 ciemos, zvani pa t鈒runi 67221312 vai s鹴i rakstisku pieteikumu uz impro@impro.lv un veic maks鈐umu caur i-banku! Impro bankas rekviz顃i
pie IMPRO sadarb頱as partneriem Latvij.

Ce飋jumu konsultants: J鈔is Kreicbergs
Ce飋jumu konsultants atbild tikai uz jaut鈐umiem par ce飋jumu saturu.
T鈒runis: 67507196 E-pasts: janis@impro.lv

Tevi var鐃u interes鐃 ar 餴e pied鈜鈐umi

2995.00

DIENVIDKOREJA UN TAIV翹A...AR IEL跭O蠥NOS JAP翹

vietu skaits: >7
datums: 03.04.2021 - 17.04.2021
Skat顃
2345.00

臀NAS SIMFONIJA

vietu skaits: >7
datums: 28.03.2021 - 13.04.2021
Skat顃
1995.00

LIELAIS VJETNAMAS CE螼JUMS NO INDO臀NAS GLEZNAIN翶AJIEM DABAS SKATIEM L蜠Z KOLOR蜹翶AJ翸 CILT蜯

vietu skaits: >7
datums: 24.03.2021 - 07.04.2021
Skat顃
1950.00

MISTISK耂 蠥NGRILAS MEKL荍UMOS - MAZ TIBETA UN KA蠱IRA

vietu skaits: >7
datums: 11.06.2021 - 24.06.2021
Skat顃