Grieķija (albūms)

 • Foto: Ivars Ēlerts
 • Visi dzejnieki ir apdziedājuši Grieķiju, kuras tēlu ikkatrs glabā savā dvēselē;
  savos sapņos ikkatrs to redz tādu, kādu vēlas. Gijs de Mopasāns

 • Atēnas
 • Akropole
 • Akropole
 • Kariatīdes
 • Akropoles muzejs
 • Akropoles muzejs
 • Akropoles muzejs
 • Akropoles muzejs
 • Atēnas, Vēju tornis
 • Atēnas, Vēju tornis
 • Korintas kanāls
 • Korintas kanāls
 • Nauflija
 • Nauflija
 • Nauflija
 • Nauflija
 • Korfosa
 • Epidaura
 • Mikēnas, Lauvu vārti
 • Mikēnas, Lauvu vārti
 • Mikēnas
 • Mikēnas
 • Akrokorinta
 • Akrokorinta
 • Arahova
 • Arahova
 • Arahova
 • Arahova
 • Delfi
 • Delfi
 • Delfi
 • Delfi
 • Delfi
 • Delfi
 • Delfu muzejs
 • Likumu krājums
 • Meteora
 • Meteora
 • Meteora
 • Meteora
 • Zigosas pāreja
 • Zigosas pāreja
 • Krēta
  Samārijas aiza
 • Krēta
  Samārijas aiza
 • Krēta
  Samārijas aiza
 • Krēta
  Samārijas aiza
 • Krēta
 • Krēta
 • Krēta
 • Krēta
 • Krēta
 • Krēta
 • Krēta
 • Krēta
  Knosas pils
 • Krēta
  Knosas pils
 • Krēta
  Knosas pils
 • Krēta
  Herakleja
 • Krēta
  Agios Nikolaos