2002 - UZ BRĪDI APSTĀJIES Igo

Piedziedājums:
UZ BRĪDI APSTĀJOS, VAI ESMU CEĻA GALĀ,
KUR NEZINĀMĀ KRASTĀ VĒJI VIĻŅUS VEĻ.
UZ BRĪDI APSTĀJOS, VAI ESMU CEĻA GALĀ,
KUR NEZINĀMĀ KRASTĀ SĀKAS MĀJUP CEĻŠ.

ŠIS IR TAS CEĻŠ, KURŠ TĀ KĀ ČŪSKA VIJAS,
KURŠ TĀLĒ PAZŪD MIGLĀ IETINIES, 
ŠIS IR TAS CEĻŠ, KURŠ SĀKAS MEŽA STIGĀ,
LĪDZ PAŠAM KALNA GALAM UZRĀPIES.

Piedziedājums:
UZ BRĪDI APSTĀJOS, VAI ESMU CEĻA GALĀ,
KUR NEZINĀMĀ KRASTĀ VĒJI VIĻŅUS VEĻ.
UZ BRĪDI APSTĀJOS, VAI ESMU CEĻA GALĀ,
KUR NEZINĀMĀ KRASTĀ VĒJI VIĻŅUS VEĻ.

ŠIS IR TAS CEĻŠ, PA KURU BASĀM KĀJĀM SKRIET,
PA KURU CITAM CEĻAM GARĀM IET,
ŠIS IR TAS CEĻŠ, KUR GALĀ VĀRTUS AIZVER CIET,
PA KURU ZEMEI APKĀRT IET.

Piedziedājums ( 3 X ):
UZ BRĪDI APSTĀJOS, VAI ESMU CEĻA GALĀ,
KUR NEZINĀMĀ KRASTĀ VĒJI VIĻŅUS VEĻ.
UZ BRĪDI APSTĀJOS, VAI ESMU CEĻA GALĀ,
KUR NEZINĀMĀ KRASTĀ VĒJI VIĻŅUS VEĻ.

Himna ( mp3 3.5Mb)

Mūzika: Uldis Marhiļevičs
Vārdi : Igo