Koperniks un Ziemeļpolijas pilis

Atzīsimies, ka daudziem no mums par Kopernika gaitām Ziemeļpolijas pilīs Lidzbarkā, Malborkā un Olštinā maz kas zināms. Arī pie pašām varenajām pilīm, Poliju steigšus šķērsojot, reti esam piestājuši.

Vīrs, kurš apturēja Sauli un iekustināja zemeslodi

Nē, šis nebūs stāsts par kādu teiksmainu pasaku varoni, bet gan par senās Prūsijas galējo dienvidu pilsētas Toruņas pilsoņa dēlu Nikolaju Koperniku (1473 — 1543). Jā, par to pašu pasaulslaveno astronomu, kura pēdējās mūža dienās iznākusī grāmata “Par debess sfēru griešanos” izraisīja veselu apvērsumu dabaszinātnēs un daudzus Kopernika mācības sekotājus, tajā skaitā Džordāno Bruno, noveda līdz sārtam.
Tolaik, kad dzīvoja Koperniks, tagadējās Ziemeļpolijas teritoriju apdzīvoja latviešiem un lietuviešiem radniecīgie senprūši un tās rietumdaļa bija pakļauta poļu karalim, bet austrumdaļa joprojām atradās Vācu ordeņa pārvaldē, kuru tas bija sagrābis jau 13. gadsimtā. Vidū starp šīm abām naidīgajām lielvarām pastāvēja neliela teokrātiska valstiņa Varmija jeb Ermlande, kas atradās divkāršā — poļu karaļa un Romas pāvesta — pakļautībā.
Tieši te Nikolajs Koperniks pavadīja sava mūža lielāko daļu, vispirms ar sava mātesbrāļa Lukasa fon Vacenrodes, tobrīd Varmijas bīskapa, gādību kļūdams par viņa ārstu un sekretāru, vēlāk arī kanoniķi (vienu no 16 valsts pārvaldniekiem) bīskapa pilī Lidzbarkā, pēc tam piecus gadus pārvaldīdams Olštinas pili, kur nodarbojās ar planētu novērošanu, un visbeidzot pēdējos 30 gadus pavadīdams Fromborkas pilī, kur, pa pusei triekas paralizēts, to īsti neapzinādamies, viņš savā nāves dienā pieskārās tikko Nirnbergā nodrukātās grāmatas pirmajam eksemplāram.

Poļu bīskapu rezidence — Lidzbarka

Lidzbarka šobrīd ir neliela pilsēta ar 18 000 iedzīvotāju, kur vienīgā vēsturiskā koka ēka ir diezgan nolaista pareizticīgo baznīca. Taču ievērojama tā ir ar vairāk nekā sešsimt gadus veco, Linnas un Simsarnas upju satekā no sarkaniem ķieģeļiem gotiskā stilā celto konventa pili, ko viduslaikos ar pilsētu savienojis paceļamais tilts. Interesanti, ka šī varenā celtne nekad nav bijusi pilsētas aizsardzības sistēmas sastāvā.
Lidzbarkas — Varmijas pilī — cietoksnī no 1350. gada līdz 18. gadsimta vidum valdījuši poļu bīskapi, tostarp 23 gadus arī Kopernika tēvocis Lukass fon Vacenrode, kurš pēc Nikolaja tēva nāves ņēma desmitgadīgo zēnu savā aizbildnībā. Tā kā bīskapam bērnu nebija, viņš vēlējās savā tuvumā redzēt uzticamus cilvēkus no paša radiem un rūpējās, lai mazais Nikolajs tiktu pienācīgi izskolots vispirms Krakovas universitātē, vēlāk Boloņas un Padujas universitātēs Itālijā. Jau studiju laikā Koperniks aizrāvās ar matemātiku un astronomiju un veica pirmos debesu novērojumus, kaut gan tēvocis bija stingri piekodinājis studēt tikai jurisprudenci un medicīnu. Tieši pirms 500 gadiem 30 gadu vecumā Koperniks ieguva tiesību doktora diplomu un sāka strādāt Lidzbarkā par bīskapa palīgu. Viņa studijas bija iekavējušās sakarā ar Varmijas kanoniķa pienākumu pildīšanu un vienīgi tēvoča protekcija bija devusi Nikolajam ilgstošu atvaļinājumu studiju pabeigšanai. Lidzbarkas — Varmijas pilī Koperniks nokalpoja deviņus gadus līdz pat tēvoča nāvei 1512. gadā.
Šeit apskatāms vienīgais Vacenrodes dzimtas ģerbonis, kurā attēlots pusputns, puscilvēks.
Kad poļu laiki Lidzbarkā beidzās un pie varas nāca vācu bīskapi, pils pamazām pagrima. Tagad tā iekārtota tūristu apskatei un kalpo arī kā poļu modernās mākslas izstāžu zāle.

Olštinas pils zinātkārais pārvaldnieks

Ar pāvesta bullu 1243. gadā dibinātās Varmijas uzdevumā tagadējās Olštinas (Vācu ordeņa laikos sauktas par Allensteinu) vietā pie Linnas upes gadsimtu vēlāk sāka celt pili un ap to izveidojusies apmetne jo drīz ieguva pilsētas tiesības. Tai strauji paplašinoties, aptuveni 1200 hektāru liela teritorija tika nocietināta ar aizsarggrāvjiem, zemes vaļņiem un koka palisādēm, bet vēlāk apjozta ar ķieģeļu mūri, kura bastionos izbūvēja vārtus. Tos aizsargāja paceļamie tilti. Drīz ar tiem savienoja arī pili.
1516. gadā par kapitula pārvaldnieku šajā pilī tika iecelts Nikolajs Koperniks, kurš tās ziemeļaustrumu spārnā dzīvoja līdz 1521. gada rudenim, pārraudzīdams arī muižas zemes un paralēli nodarbodamies ar planētu vērošanu. Šajā laikā Koperniks veiksmīgi vadīja Olštinas aizsardzību pret Albrehta karaspēku. Par to pateicīgie pilsētnieki pils parkā viņam ir uzstādījuši pieminekli. Pašlaik Olštinas pilī iekārtotajā muzejā pirmoreiz Polijas vēsturē publiskai apskatei izstādīti tā laika Varmijas diecēzes liturģiskie tērpi.

Pasaulē lielākais sarkano ķieģeļu cietoksnis

Malborkas (agrāk Marienburgas) jeb Svētās Marijas pils sākta būvēt pēc 1271. gada, kad Vācu ordenis bija cietis vairākas sakāves svētajā karā pret neticīgajiem. Jaunajai konventa rezidencei tika izraudzīta vieta, kuru no trim pusēm ieskāva ūdeņi — Nogatas upe, strauts un purvs. Tas atviegloja aizsargbūvju plānošanu, un jau 1280. gadā uz šejieni pārvācās pats komturs un daļa konventa. Pils — cietokšņa būvniecības plāni nepārtraukti mainījās atkarībā no arvien pieaugošā ordeņa brāļu skaita, līdz 14. gadsimta vidū Malborkas pils ieguva tagadējās aprises. Apmēram 50 hektāru platībā izcēlās Priekšpils jeb Zemā pils, Vidējā un Augstā pils, kas bija savā starpā savienotas ar ķēžu tiltu un nolaižamajiem vārtiem. Noslēgtajā iekšpagalmā bija dziļa aka un plaši pagrabi zem mūriem pārtikas rezervēm, lai pils aizstāvji varētu izturēt ilgstošu aplenkumu. Tāpat tur atradās maizes ceptuve, virtuve, baznīca un bruņinieku guļamistabas. Apkārt centrālajai pils daļai bija dziļš, ar ūdeni piepildīts grāvis, kas veica arī asenizācijas funkciju, jo virs tā atradās īpašs tornis, kurā pils iemītnieki varēja nokārtot savas dabiskās vajadzības. Lai tiktu līdz tualetes caurumam, nācās pārvarēt diezgan garu gaiteni, kas bruņās tērptajiem vīriem, šķiet, nevarēja būt viegli veicams uzdevums.
Zemajā pils daļā bija izvietojušās dažādas saimniecības ēkas, zirgu stallis, ieroču noliktavas, vēlāk arī lielgabalu un metāla bumbu lietuve un hospitālis. Visas šīs ēkas ieskāva dubults ķieģeļu mūris ar papildu fortifikācijas izbūvēm.
Tomēr, lai cik iespaidīgi bija nocietināta Malborkas pils, 1457. gadā tā nonāca Polijas valdījumā bez vismazākās piepūles. Ko nebija iespējams ieņemt ar spēku, to paveica ar naudu. Krustneši čehu algotņiem nebija samaksājuši algu, un tie pili pārdeva Polijas karalim Kazimiram Jagelončikam. Tā turpmākos trīssimts gadus Malborku pārvaldīja poļi, līdz pirmajā Polijas pārdalīšanā pils nonāca prūšu īpašumā, kuri tur izvietoja militārās noliktavas, dzīvokļus un pat vadmalas austuvi.
Otrā pasaules kara laikā Malborkas pils tika stipri sabombardēta, taču, pateicoties poļu restauratoru darbam, pasaules lielākais sarkano ķieģeļu cietoksnis ir atguvis agrāko veidolu un gaida tūristus arī no Latvijas. Pils muzejā ir plaša dzintara un ordeņa laika ieroču kolekcija, lieliski velvju salaidumi un mozaīkveida grīdas. Baznīca ar nolūku nav atjaunota, lai ikvienam atgādinātu par to postu, ko sev līdzi nes karš.

Zigmunds Bekmanis
22. aprīlis